บริการของเรา
 
 
   

สิ่งสำคัญในการบริหารการขนส่งสินค้าคือการที่สินค้าถูกรับ และ ส่งไปถึงลูกค้าในสภาพที่ดีและตรงตามกำหนด การนัดหมายขณะเดียว กันความรู้สึกมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพื่อเสริมสร้างให้ลูกค้ามีความมั่นใจและ พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

บริษัทได้ทำการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ บริหารการขนส่งมา อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานขนส่ง พัฒนาเครนยกตู้สินค้าลานพักตู้สินค้า อู่ซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท พันธมิตร เพื่อเสริมการทำงานด้านขนส่ง เช่น งานผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อให้ลูกค้าเกิด ความสะดวกและมีเวลาในการวางแผนและทำงานด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

การให้บริการขนส่งสินค้า
 
1. ขนส่งเกลือโดยตู้สินค้า
2. ขนส่งเหล็กม้วนรีดเย็น และเหล็กม้วนรีดเย็นเคลือบสารกาลวาไนส์
3. ขนส่งเศษของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำบัด โดยรถขนส่งเฉพาะกิจ (lugger and low-off)
4. ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศเลขที่ 65/2547)
5. ขนส่งตู้สินค้า (container) สินค้าทั่วไป และสินค้าอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
 
ลานตู้สินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการขนส่งตู้สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตู้สินค้าจะถูกขนส่งล่วงหน้าพัก ไว้ที่ลานตู้สินค้า ใกล้กับโรงงานของลูกค้า เมื่อถึงกำหนดนัดหมายตู้สินค้าจะถูกขนส่งไปถึงลูกค้าตรงตามเวลาทำ ให้การดำเนินงานไปอย่างราบรื่น
อู่ซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ของบริษัททำหน้าที่ดูแลรถขนส่งเป็นอย่างดี และยังออกแบบและผลิตอุปกรณ์การขนส่ง ที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าเพื่อทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
  • ออกแบบ ผลิตหางเทรลเลอร์ อุปกรณ์การขนส่ง
  • ซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุก
  • รถทุกคันจะผลิตและประกอบจากแม่แบบเดียวกัน
  • ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ และใช้กันอยู่ในรถขนส่งทั่วไปเกือบทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

   
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา รับสมัครงาน บริการของเรา ข่าวสาร & กิจกรรม คำถามที่พบบ่อย กระดานสนทนา ติดต่อเรา แบ่งกันรู้
บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
101/2 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
อีเมล์ : info@threetrans.com เว็บไซต์ : www.threetrans.com
© 2009 Three Trans (1995) Co., Ltd. All rights reserved.